Άννα Η. Ματσαγγούρα

Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Φιλοσοφία 

Στο Διαιτολογικό Γραφείο της Άννας Ματσαγγούρα σκοπός είναι η σωστή διατροφική εκπαίδευση του ατόμου και η δημιουργία μιας υγιούς σχέσης με την τροφή. Η καλή θρέψη, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας είναι προτεραιότητα και βρίσκεται σε συνδυασμό με τους εκάστωτε στόχους του κάθε ατόμου ξεχωριστά.  Το κάθε άτομο εξετάζεται και αντιμετωπίζεται ως μοναδική περίπτωση και σύμφωνα με τις ανάγκες, τα θέλω και το πρόγραμμά του καταρτίζεται το κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής για αυτό.

 

 Επίσκεψη 


Στο πρώτο ραντεβού γίνεται ανάλυση σύστασης σώματος και επεξήγηση των μετρήσεων, λήψη ιστορικού του ατόμου, εξοικείωση με τις μερίδες τροφίμων,  υπολογισμός ενεργειακών αναγκών του ατόμου, στοχοθεσία, και σχεδιασμός εξατομικευμένου διαιτολογίου. Το πρώτο ραντεβού έχει διάρκεια περίπου 60'.

Σε κάθε επόμενο ραντεβού γίνεται έλεγχος της προόδου του ατόμου μέσω σωματομετρικών μετρήσεων, έλεγχος επίτευξης στόχων και αλλαγής λανθασμένων διατροφικών συνηθειών και δημιουργία νέου εβδομαδιαίου διαιτολογίου.

Σε εβδομαδιαία παρακολούθηση η επίτευξη των στόχων του ατόμου είναι πιο ελεγχόμενη, βέβαια και σύντομη, οπότε και προτείνεται αυτή η συχνότητα επίσκεψης. Το άτομο όμως έχει την επιλογή και της 15ήμερης παρακολούθησης σε περίπτωση όπου η εβδομαδιαία  δεν είναι εφικτή.